domingo, 9 de octubre de 2016

TOMODACHI: RESULTADOS EXAMEN DE GRADO 2016-3


FELICITACIONES

TOMODACHI: RESULTADOS EXTRAOFICIALES
EXAMEN 2016-3


EXAMEN PRE KARATE
2016-3 - 07-OCTUBRE-2016
PK3-103-16

3798 ALCALDE CUCHO, JOAQUIN  1 PRE KYU
3799 ALCALDE CUCHO, THIAGO  1 PRE KYU
3800 ALVITEZ MARCHENA, DANNA  1 PRE KYU
3801 CALDERON RAMIREZ, ALEJANDRA  1 PRE KYU
3724 CHAUCA SOTELO, KIARA  5 PRE KYU
3802 HOLGUIN ARISTONDO, MICAELA 1 PRE KYU
3787 RAMIREZ BARRUETO, VICTOR  2 PRE KYU
3803 RUIZ QUINTANA, PIERO  1 PRE KYUEXAMEN DE KARATE
2016-3 - 07/OCTUBRE 2016
K3-145-16

3788 ALIAGA JAVIER, ANJALI  8 KYU
3645 ALMENARA FLORES, DAVID  4 KYU
3726 ALVITES MARCHENA, ALLISON  6 KYU
3717 AMEZQUITA VILLENA, AXEL 4 KYU
3791 APOLO CARDENAS, MELANIE  9 KYU
3792 APOLO CARDENAS, SEBASTIAN  9 KYU
3793 CALDERON RAMIREZ, LUCIANA  9 KYU
3749 CELIS ACUÑA, FABRIZIO OSCAR 7 KYU
3794 CHU SANCHEZ, EDMUNDO  6 KYU
3795 ESPINOZA OSORIO YOBER  9 KYU
3750 ESTRELLA OLIVA, ARIANA  6 KYU
3751 ESTRELLA OLIVA, GONZALO  7 KYU
3781 GALLO PEREZ, ELENA ANGELICA 7 KYU
3752 GARCIA VELASQUEZ, JOSE LUIS 6 KYU
3796 GUZMAN FLORES, JOAQUIN  9 KYU
3782 HARO CHAVEZ, FABRIZIO URIEL 8 KYU
3783 HARO CHAVEZ, FRANCO DANIEL 8 KYU
3785 HUAYTA NIZAMA, GUSTAVO  7 KYU
3718 HUINGO VILCHEZ, LEONARDO 5 KYU
3756 LLAMOSA MALDONADO, NICOLAS 7 KYU
3720 LLANCO CHUPICA, DARIO  4 KYU
3698 MARTINEZ ACUÑA, JUAN PABLO 6 KYU
3663 MAYHUA LIZARBE, KARLY  8 KYU
3576 ORO ZANABRIA, GERARDO  7 KYU
3757 OTERO GARCIA, ALISON JIMENA 7 KYU
3740 PARDO HUAYANAY, DANIEL  6 KYU
3741 PEÑA ARAUJO, DIEGO RAUL 6 KYU
3775 QUISPE FERNANDEZ, CAMILA  7 KYU
3797 RIOS BAZAN, MATHEO CHRISTIAN 9 KYU
3758 RIVERA MEZA, MANUEL ANTONIO 7 KYU
3721 SANCHEZ ORELLANA, JOSE  4 KYU
3731 SOTO SALAZAR,GIAMPIERO 6 KYU
3133 TAPIA DIAZ, ALBERTO KATSUO  7 KYU
3789 VILLAJUAN ARANCIBIA, DIANE  8 KYU
3743 YOSHIKAWA VIVANCO, YOSWA  6 KYUEXAMEN MARRON
2016-3 - 07-OCTUBRE-2016
M3-135-16

3630 ALVARADO HUALLPA, CARLOS  3 KYU
3727 BARANDIARAN T., RODRIGO  3 KYU
3688 CORDOVA MILLA, SANDRA SOFÍA 2 KYU
3572 DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY  3 KYU
3571 DOMINGUEZ GUTIERREZ, MARLON 3 KYU
3245 FLORES MARTINEZ, FATIMA 1 KYU
3667 MEDINA FLORES, JULIO  3 KYU
3722 TERRONES MATIENZO, SEBASTIAN  3 KYU
3697 TINEO ZUASNABAR, JORDAN  3 KYU
3675 VALENCIA VILLAZANA, SERGIO  3 KYU
3676 VALENCIA VILLAZANA, SUEMY  3 KYU
3804 VILLAJUAN VALLE, GUISEP  2 KYU